Algemene voorwaarden

Hieronder vind je onze Algemene voorwaarden. Deze zijn van toepassing als je een bestelling plaatst in de webshop van Voerwijzer en gelden voor alle aankopen via deze webshop.

Definities

De webshop: de webshop van Voerwijzer, te vinden onder shop.voerwijzer.com.

Voerwijzer: organisatie Voerwijzer te Dieren. Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder registratienummer 66542693.

Website: de website www.voerwijzer.com en alle subdomeinen.

Klant: de persoon die een aankoop doet in de webshop.

De aankoop: wanneer de klant het product heeft betaald, heeft de aankoop plaatsgevonden.

Artikel 1. Prijzen en informatie

1.1. De prijzen van alle producten in de webshop zijn inclusief btw en eventuele andere heffingen.

1.2. Indien er verzendkosten worden gerekend, zal dit duidelijk worden vermeld voor het betalen van de aankoop.

1.3. De inhoud van de website is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Voerwijzer kan niet garanderen dat alle informatie op de website te allen tijde juist en volledig is. Alle prijzen en overige informatie zijn dan ook onder voorbehoud van programmeer- en typefouten.

Artikel 2. Totstandkoming Aankoop

2.1. De aankoop komt tot stand op het moment van betalen.

2.2 Zolang er niet is betaald, heeft de klant de mogelijkheid de aankoop te annuleren.

2.3. Als de klant onjuiste gegevens heeft verstrekt, heeft Voerwijzer het recht om pas aan haar verplichting te voldoen nadat de juiste gegevens zijn ontvangen.

Artikel 3. De levering

3.1. Op de website en/of in het bestelproces opgegeven levertermijnen zijn indicatief en gelden niet als een fatale termijn. Een digitaal product wordt direct per e-mail verzonden.

3.2 Als Voerwijzer de producten niet binnen de aangegeven termijn kan leveren, laat zij dit aan de klant weten. De klant kan in dat geval akkoord gaan met een nieuwe leverdatum of hij krijgt de mogelijkheid om de aankoop kosteloos te annuleren en het geld van de aankoop terug te krijgen.

3.3 Voerwijzer is gerechtigd derden in te schakelen bij het uitvoeren van de verplichtingen die voortvloeien uit de aankoop.

3.4 Zodra de te leveren producten op het opgegeven afleveradres zijn afgeleverd, gaat het risico, waar het deze producten betreft, over op de klant.

Artikel 4. Herroepingsrecht

4.1 De klant heeft het recht de aankoop van een fysiek boek in de webshop van Voerwijzer binnen 14 dagen na ontvangst van het product, zonder opgave van redenen, kosteloos te ontbinden.

4.2 De termijn gaat in op de dag nadat de klant het product heeft ontvangen.

4.3 De kosten voor de retourzending komen voor rekening van klant. Klant moet dus zelf de retourkosten betalen.

4.4 Binnen het herroepingstermijn zal de klant zorgvuldig omgaan met het product en het product onbeschadigd terugsturen wanneer de aankoop ontbonden wordt op aanvraag van de klant.

4.5 De klant kan de aankoop ontbinden door een email te sturen naar info@voerwijzer.com waarin hij duidelijk maakt van de koop af te zien. Voerwijzer bevestigt per email de ontvangst van de melding. Na ontbinding heeft de klant nog 14 dagen om het product terug te zenden.

Producten kunnen geretourneerd worden aan:

Voerwijzer
Admiraal Helfrichlaan 33
6952 GB  Dieren
Nederland

4.6 De door de Klant betaalde bedragen worden uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding van de aankoop terugbetaald aan de klant op het rekeningnummer waarvan de aankoop betaald is. Voerwijzer mag wachten met terugbetalen tot Voerwijzer het product heeft ontvangen of tot de klant aantoont dat hij het product heeft teruggezonden.

Artikel 5. Betaling

5.1 Betalingen in de webshop kunnen alleen volgens de in de bestelprocedure aangegeven betaalmethoden voldaan worden. Voerwijzer is vrij in de keuze van het aanbieden van betaalmethoden en deze kunnen ook van tijd tot tijd wijzigen.

Artikel 6. Garantie

6.1 Als het afgeleverde product incompleet of beschadigd arriveert bij de klant, dan dient de klant binnen een redelijke termijn nadat hij het gebrek heeft ontdekt Voerwijzer daarvan in kennis te stellen.

6.2 Als Voerwijzer klacht gegrond acht, worden na overleg met de klant de relevante producten hersteld, vervangen of vergoed.

Artikel 7. Klachtenprocedure

7.1. Als de klant een klacht heeft over een product en/of over andere aspecten van de dienstverlening van Voerwijzer, dan kan hij per e-mail (info@voerwijzer.com) een klacht indienen.

7.2 Voerwijzer geeft de klant zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen een week na ontvangst van de klacht, een reactie op zijn klacht.

Artikel 8. Persoonsgegevens

8.1 Voerwijzer verwerkt de persoonsgegevens van  de klant conform de op de Website gepubliceerde privacy statement.

Contactgegevens

Mocht u na het lezen van deze Algemene voorwaarden vragen, klachten of opmerkingen hebben, neem dan gerust per e-mail contact met ons op.

Meike van den Haak
E-mail: info@voerwijzer.com
KvK-nummer: 66542693