Privacybeleid

Voerwijzer, gevestigd aan Admiraal Helfrichlaan 33 6952 GB Dieren, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens in de webshop van Voerwijzer.

Contactgegevens
‘https://shop.voerwijzer.com’
info@voerwijzer.com

Het verzamelen van gegevens

De gegevens die we verzamelen
Voerwijzer verwerkt je persoonsgegevens bij het doen van een aankoop, doordat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. De persoonsgegevens die wij verwerken zijn:
– Voor- en achternaam
– Adresgegevens
– E-mailadres
– Bankrekeningnummer

Waarvoor gebruiken we deze gegevens?
Voerwijzer verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Het afhandelen van jouw betaling
– Je te kunnen bellen of e-mailen als dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– Je te informeren over wijzigingen of aanvullingen van onze diensten en producten
– Om goederen en diensten bij je af te leveren
– Voerwijzer verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Met wie delen we de gegevens?
De gegevens worden niet gedeeld met andere partijen. Alleen Voerwijzer heeft toegang tot deze gegevens.

Hoe lang bewaren we de gegevens?
De gegevens worden bewaard zolang Voerwijzer bestaat, tenzij een klant per email vraagt om de gegevens te verwijderen.

Rechten en plichten

Recht op inzage
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander door jou genoemde organisatie te sturen.

Recht op verwijdering
Je hebt het recht om je persoonsgegevens te verwijderen. Dit is exclusief gegevens die we verplicht moeten bewaren in verband met administratieve, wettelijke of beveiligingsdoeleinden.

Aanvragen van verwijdering of inzage
Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@voerwijzer.com. We reageren zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op jouw verzoek.

Overige

Beveiliging van de gegevens
Voerwijzer neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@voerwijzer.com. Voerwijzer heeft de volgende maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beveiligen’
– TLS (voorheen SSL) Wij versturen jouw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kun je zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk.

Geautomatiseerde besluitvorming
De webshop van Voerwijzer maakt geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming.

Cookies
De webshop van Voerwijzer gebruikt geen tracking cookies of vergelijkbare technieken.